新闻动态

售价11.59-16.89万元 全新马自达3 昂克赛拉上市

售价11.59-16.89万元  全新马自达3 昂克赛拉上市

日前,全新马自达3 Axela昂克赛拉正式上市,新车推出了1.5L及2.0L动力共7款车型 ,指点售价为11.59-16.89万元。另外,新车此次推出了三厢版车型,两厢版车型并未国产。

全新马自达3 Axela昂克赛拉 指点售价车型售价(万元)1.5L MT 质美版11.591.5L AT 质美版12.691.5L AT 质型版13.592.0L AT 质尚版13.992.0L AT 质雅版14.292.0L AT 质豪版15.392.0L AT 质尊版16.89中华网汽车制表

外不雅方面 ,全新马自达3的前脸设计较为简练,中网采取了马自达标记性的盾型造型,两侧搭配了造型锋利的前年夜灯 。侧面造型一样富有活动气味 ,此中,两厢车后门的车窗相对紧凑,而三厢车型的侧面造型则加倍顺滑流利。

车尾方面的转变较年夜 ,此中,车辆号码牌位置进行了下移,年夜面积尾灯搭配圆形灯环 ,视觉上加倍动感。同时 ,新车采取了双边共两出的排气口 。

车身尺寸方面,新车的长宽高别离为4662/1797/1445mm,轴距为2726mm ,此中长、宽 、轴距别离比现款车型增添了80mm、2mm和26mm。

内饰方面,全新马自达3的中控台采取双色的设计,并横向延长至副驾驶位置。另外 ,新车还采取了时下贱行的悬浮式中控屏,并将多媒体节制按键和旋钮集成在了挡把后真个位置 。

设置装备摆设方面,新车全系标配了倒车雷达、倒车影象 、车身不变系统、牵引力节制系统、胎压监测等。另外顶配车型还供给包罗自顺应巡航 、车道偏离警示、车道连结辅助等设置装备摆设。

动力方面 ,全新马自达3将搭载进级事后的1.5L及2.0L创驰蓝天G系列策动机,知足国六排放尺度 。前者最年夜功率为86kW,峰值扭矩为148Nm。后者最年夜功率116kW,峰值扭矩为202Nm。传动部门 ,匹配的是6速手动及6速手自一体变速箱 。

昆明虾米金服官方网站

【读音】:

rì qián ,quán xīn mǎ zì dá 3 Axelaáng kè sài lā zhèng shì shàng shì ,xīn chē tuī chū le 1.5Ljí 2.0Ldòng lì gòng 7kuǎn chē xíng ,zhǐ diǎn shòu jià wéi 11.59-16.89wàn yuán 。lìng wài ,xīn chē cǐ cì tuī chū le sān xiāng bǎn chē xíng ,liǎng xiāng bǎn chē xíng bìng wèi guó chǎn 。

quán xīn mǎ zì dá 3 Axelaáng kè sài lā zhǐ diǎn shòu jià chē xíng shòu jià (wàn yuán )1.5L MT zhì měi bǎn 11.591.5L AT zhì měi bǎn 12.691.5L AT zhì xíng bǎn 13.592.0L AT zhì shàng bǎn 13.992.0L AT zhì yǎ bǎn 14.292.0L AT zhì háo bǎn 15.392.0L AT zhì zūn bǎn 16.89zhōng huá wǎng qì chē zhì biǎo

wài bú yǎ fāng miàn ,quán xīn mǎ zì dá 3de qián liǎn shè jì jiào wéi jiǎn liàn ,zhōng wǎng cǎi qǔ le mǎ zì dá biāo jì xìng de dùn xíng zào xíng ,liǎng cè dā pèi le zào xíng fēng lì de qián nián yè dēng 。cè miàn zào xíng yī yàng fù yǒu huó dòng qì wèi ,cǐ zhōng ,liǎng xiāng chē hòu mén de chē chuāng xiàng duì jǐn còu ,ér sān xiāng chē xíng de cè miàn zào xíng zé jiā bèi shùn huá liú lì 。

chē wěi fāng miàn de zhuǎn biàn jiào nián yè ,cǐ zhōng ,chē liàng hào mǎ pái wèi zhì jìn háng le xià yí ,nián yè miàn jī wěi dēng dā pèi yuán xíng dēng huán ,shì jiào shàng jiā bèi dòng gǎn 。tóng shí ,xīn chē cǎi qǔ le shuāng biān gòng liǎng chū de pái qì kǒu 。

chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,xīn chē de zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4662/1797/1445mm,zhóu jù wéi 2726mm,cǐ zhōng zhǎng 、kuān 、zhóu jù bié lí bǐ xiàn kuǎn chē xíng zēng tiān le 80mm、2mmhé 26mm。

nèi shì fāng miàn ,quán xīn mǎ zì dá 3de zhōng kòng tái cǎi qǔ shuāng sè de shè jì ,bìng héng xiàng yán zhǎng zhì fù jià shǐ wèi zhì 。lìng wài ,xīn chē hái cǎi qǔ le shí xià jiàn háng de xuán fú shì zhōng kòng píng ,bìng jiāng duō méi tǐ jiē zhì àn jiàn hé xuán niǔ jí chéng zài le dǎng bǎ hòu zhēn gè wèi zhì 。

shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn ,xīn chē quán xì biāo pèi le dǎo chē léi dá 、dǎo chē yǐng xiàng 、chē shēn bú biàn xì tǒng 、qiān yǐn lì jiē zhì xì tǒng 、tāi yā jiān cè děng 。lìng wài dǐng pèi chē xíng hái gòng gěi bāo luó zì shùn yīng xún háng 、chē dào piān lí jǐng shì 、chē dào lián jié fǔ zhù děng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。

dòng lì fāng miàn ,quán xīn mǎ zì dá 3jiāng dā zǎi jìn jí shì hòu de 1.5Ljí 2.0Lchuàng chí lán tiān Gxì liè cè dòng jī ,zhī zú guó liù pái fàng chǐ dù 。qián zhě zuì nián yè gōng lǜ wéi 86kW,fēng zhí niǔ jǔ wéi 148Nm。hòu zhě zuì nián yè gōng lǜ 116kW,fēng zhí niǔ jǔ wéi 202Nm。chuán dòng bù mén ,pǐ pèi de shì 6sù shǒu dòng jí 6sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。

分享
发表评论