新闻动态

哈弗M6新增车型上市 超值版售价7.80万元

哈弗M6新增车型上市 超值版售价7.80万元

日前,我们从哈弗官网得悉,哈弗M6超值版车型上市 ,指点售价为7.80万元。新车型在设置装备摆设方面增添了智能防夹天窗、皮质座椅两种设置装备摆设。

哈弗M6超值版 指点售价车型售价(万元)超值版7.80中华网汽车制表

外不雅方面,新车与现款车型的设计连结一致 。六边形进气格栅内部为全网格状设计,搭配黑色中心LOGO看起来更具时尚感。车身侧面 ,双腰线的设计让整车显现出向前俯冲的视觉结果。车身尺寸方面,新车的长宽高别离为4649/1830/1705mm,轴距为2680mm 。

设置装备摆设方面 ,新车供给有8英寸彩色年夜屏 、多功能标的目的盘、无钥匙进入/启动、双温区主动空调 、手机互联、电动天窗等。而超值版车型还增添了智能防夹天窗、皮质座椅两种设置装备摆设。

动力方面,哈弗M6超值版搭载的1.5T策动机最年夜功率为150马力,峰值扭矩为210牛·米 ,传动系统匹配7速湿式双聚散变速箱 。

昆明虾米金服官方网站

【读音】:

rì qián ,wǒ men cóng hā fú guān wǎng dé xī ,hā fú M6chāo zhí bǎn chē xíng shàng shì ,zhǐ diǎn shòu jià wéi 7.80wàn yuán 。xīn chē xíng zài shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn zēng tiān le zhì néng fáng jiá tiān chuāng 、pí zhì zuò yǐ liǎng zhǒng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。

hā fú M6chāo zhí bǎn zhǐ diǎn shòu jià chē xíng shòu jià (wàn yuán )chāo zhí bǎn 7.80zhōng huá wǎng qì chē zhì biǎo

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn chē yǔ xiàn kuǎn chē xíng de shè jì lián jié yī zhì 。liù biān xíng jìn qì gé shān nèi bù wéi quán wǎng gé zhuàng shè jì ,dā pèi hēi sè zhōng xīn LOGOkàn qǐ lái gèng jù shí shàng gǎn 。chē shēn cè miàn ,shuāng yāo xiàn de shè jì ràng zhěng chē xiǎn xiàn chū xiàng qián fǔ chōng de shì jiào jié guǒ 。chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,xīn chē de zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4649/1830/1705mm,zhóu jù wéi 2680mm。

shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn ,xīn chē gòng gěi yǒu 8yīng cùn cǎi sè nián yè píng 、duō gōng néng biāo de mù de pán 、wú yào shí jìn rù /qǐ dòng 、shuāng wēn qū zhǔ dòng kōng diào 、shǒu jī hù lián 、diàn dòng tiān chuāng děng 。ér chāo zhí bǎn chē xíng hái zēng tiān le zhì néng fáng jiá tiān chuāng 、pí zhì zuò yǐ liǎng zhǒng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。

dòng lì fāng miàn ,hā fú M6chāo zhí bǎn dā zǎi de 1.5Tcè dòng jī zuì nián yè gōng lǜ wéi 150mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 210niú ·mǐ ,chuán dòng xì tǒng pǐ pèi 7sù shī shì shuāng jù sàn biàn sù xiāng 。

分享
发表评论